Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRgmG6ak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

VNPAY

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) thành lập tháng 03/2007 là công ty hàng đầu về lĩnh vực thanh toán điện tử Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán điện tử, ngành kinh doanh cốt lõi là Tài chính – Ngân hàng. VNPAY hiện cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử cho hơn 40 ngân hàng, 05 công ty viễn thông và hơn 50.000 doanh nghiệp lớn, nhỏ.

 • hZWYnJRgmG6ak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ymGVuaJxwsbA.

Company Menu

Culture Tour

Life at VNPAY

VNPAY 's Activities

 • 🎯6 TIPS ĐỂ CÓ 1 TUẦN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ 🎯

  🎯6 TIPS ĐỂ CÓ 1 TUẦN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ 🎯

  😤Bạn đã cố gắng chăm chỉ cả tuần nhưng lúc nào cũng cảm thấy quá tải công việc, luôn phải gắng gượng chạy đua cùng deadline và... View more
   hZWYnJRgmG6ak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJhmlnTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnJRgmG6ak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSabGWhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaGRkl5yYnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN ĐỂ THU HÚT NHÂN TÀI

  XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN ĐỂ THU HÚT NHÂN TÀI

  Một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình tuyển dụng và đãi ngộ nhân tài trẻ là thuyết phục được họ hứng thú với cơ... View more
   hZWYnJRgmG6ak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJhml3TXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnJRgmG6ak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSabGahq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaGRkl5yYnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • [COMPANY TOUR] Chương trình POHE

  [COMPANY TOUR] Chương trình POHE

  Chiều nay 04/11, các bạn sinh viên ngành QTKD Thương mại - Đại học Kinh tế Quốc dân, thuộc chương trình POHE (Profession... View more
   hZWYnJRgmG6ak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJhgkXTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnJRgmG6ak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSaZmChq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaGRkl5yYnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnJRgmG6ak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...